Oferty pracy w FDDS

28/09/2016

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami.

Zapytanie ofertowe nr 1-28 /9/2016 z 28/09/2016 – Trener/ka- edukator/ka do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ośrodkach dla uchodźców na terenie całej Polski

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poszukuje osoby chętnej do realizacji zadania polegającego na prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi, młodzieżą oraz matkami w ośrodkach dla cudzoziemców w całej Polsce w ramach projektu pt. „Chronimy dzieci w ośrodkach dla uchodźców- kompleksowy system ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.

Pełne ogłoszenie oraz wzór formularza ofertowego

Zapytanie ofertowe nr  2-28/9/2016 – Trenerzy/ki/edukatorzy/ki międzykulturowi do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ośrodkach dla uchodźców

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poszukuje dwóch osób do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą uchodźczą w ośrodkach dla cudzoziemców w ramach projektu pt. „Chronimy dzieci w ośrodkach dla uchodźców – kompleksowy system ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem” ,finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.

Pełne ogłoszenie oraz wzór formularza ofertowego

Zapytanie ofertowe numer  3-28/9/2016 z dnia 28/09/2016 – Mentorzy/mentorki uchodźców

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poszukuje 3  mentorów/mentorek uchodźców do tłumaczenia oraz  współprowadzenia zajęć edukacyjnych z  rodzicami oraz dziećmi i młodzieżą w ośrodkach dla cudzoziemców w ramach projektu pt. „Chronimy dzieci w ośrodkach dla uchodźców – kompleksowy system ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.

Pełne ogłoszenie oraz wzór formularza ofertowego