Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Apel do Prezesa Rady Ministrów, by rząd współfinansował działanie 116 111!

Petycja do Ministra Zdrowia o rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie wsparcia telefonicznego i online dla dzieci  i młodzieży w kryzysie psychicznym!

 

Apel do Prezesa Rady Ministrów, by rząd współfinansował działanie 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, dzięki któremu każdego dnia dzieci znajdują wsparcie w trudnych, czasem dramatycznych sytuacjach. 

 

116 111 to linia, którą w 2008 r. powołało MSWiA w ramach zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Prowadzenie tego telefonu powierzono nam - Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

W pierwszych latach działania telefonu 116 111 fundusze państwowe stanowiły solidną bazę umożliwiającą jego stabilne funkcjonowanie. Współfinansowanie ze środków publicznych oscylowało między 30 a 60% rocznego budżetu utrzymania telefonu. W ostatnich latach poziom współfinansowania państwowego nie przekraczał 6%. Pod koniec ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że w 2022 r. nie możemy liczyć na żadne wsparcie państwa. 


Nie rozumiemy tej sytuacji. Wobec pogarszającej się kondycji psychicznej dzieci i młodzieży i ogromnych problemów społecznych wywołanych pandemią, telefon 116 111 jest ważnym zasobem zdalnej pomocy psychologicznej dla najmłodszych obywateli naszego kraju. Wiemy, że obecna oferta pomocy telefonicznej w Polsce nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu ze strony dzieci. 

W ubiegłym roku, działając w trybie 24/7, przeprowadziliśmy 57621 rozmów (a i tak byliśmy w stanie odebrać tylko ok. ¼ przychodzących połączeń), odpowiedzieliśmy na 9232 wiadomości online. Liczba interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka rośnie z roku na rok. W 2018 r. było ich 346, w 2019 – 519, w 2020 - 747, w 2021 - aż 823. 

Przez 13 lat działania odebraliśmy ponad 1,4 miliona połączeń, odpowiedzieliśmy na ponad 92 tysiące wiadomości i przeprowadziliśmy ponad 3,3 tysiąca interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.   

W tej chwili telefon działa wyłącznie dzięki hojności indywidualnych obywateli, prywatnych fundacji i firm. Jednak w sytuacji braku jakiegokolwiek wsparcia ze strony budżetu państwa, a także wysokiej inflacji, jego dalsze działanie w trybie 24/7 nie będzie możliwe, co pozbawi wiele dzieci szansy na pomoc, także w dramatycznych sytuacjach. 

W innych krajach członkowskich UE poziom finansowania z funduszy publicznych mieści się w przedziale 13-100% rocznego budżetu działania linii 116 111.  

 

Dlatego apelujemy o współfinansowanie telefonu ze środków budżetu państwa!  

Dzieci liczą na to wsparcie!  

Twój głos poparcia 
jest bardzo ważny.  
Podpisz apel i wesprzyj telefon 116 111!
Już osób podpisało apel.
Każdy podpis ma znaczenie!   

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

wspiera przygotowanie dziecka do przesłuchania

Wspieraj nas

 wspiera działanie 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży

Wspieraj nas

wspiera terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas