Być tatą (2014)

24/05/2014

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown, 2014

Próba badawcza: Ogólnopolska próba ojców  dzieci w w wieku do 18 lat, N=502, wywiady telefoniczne (CATI)

Pliki do pobrania