Analiza polskiego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem (2019)

2/03/2020

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2019

Publikacja przedstawia dane dotyczące skali zjawiska krzywdzenia dzieci, analizuje przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz praktykę działania poszczególnych służb, które według przepisów mają współdziałać na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Autorki publikacji przedstawiają również rekomendacje, w zakresie usprawnienia systemu ochrony dzieci, w szczególności:

  • wprowadzenie w ramach struktur pomocy społecznej, wzorem innych krajów, wyspecjalizowanych służb ochrony dzieci – w celu lepszej koordynacji działań ochronnych wobec najmłodszych;
  • prowadzenie ciągłych działań w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci, skierowanych do wszystkich grup: dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów oraz profesjonalistów i ogółu społeczeństwa;
  • rozwijania oferty pomocowej dla dzieci krzywdzonych oraz dzieci w kryzysie i ich rodzin, poprzez m.in. tworzenie specjalistycznych ośrodków oferujących kompleksową pomoc pod jednym dachem;
  • wprowadzenia prawnego wymogu wdrożenia polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem we wszystkich instytucjach i organizacjach, w których przebywają dzieci.

Autorkami publikacją są: Justyna Podlewska, Renata Szredzińska oraz Joanna Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Przygotowanie analizy sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Raport Analiza polskiego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem