Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2018

Negatywne doświadczenia z dzieciństwa i związane z nimi zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów (2018) / Survey of adverse childhood experiences and associated health-harming behaviours among Polish students (2018)

Publikacja ta jest elementem realizacji Umowy o Współpracy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Biurem Regionalnym WHO dla Europy na lata 2016 -2017 (Biennial Collaborative Agreement between the Minister of Health of Poland and the Regional Office for Europe of the World Health Organization 2016 -2017).

Badanie studentów w wieku 18-25 lat z 5 uczelni wyższych w Polsce, próba N=1722.

Badanie zrealizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Pliki do pobrania