Patotreści w internecie

28/08/2019

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Puzzle Research, 2019

Próba badawcza:
Ogólnopolska próba nastolatków w wieku 13-15 lat reprezentatywna ze względu na płeć i wielkość miejscowości, N=400, CAWI oraz 4 wywiady grupowe z nastolatkami w wieku 13–15 lat

Pliki do pobrania