Praktyka przesłuchiwania dzieci w Polsce (2020)

30/11/2020

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2020

W ramach badania przeprowadzono 8 wywiadów z małoletnimi świadkami przestępstw oraz 31 wywiadów z profesjonalistami: 19 z sędziami pracującymi w wydziałach karnych sądów rejonowych lub okręgowych oraz  12 z biegłymi psychologami, którzy brali udział w przesłuchaniach małoletnich świadków przestępstw.

Badanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

 

Pliki do pobrania