Praktyka zgłaszania przez pracowników ochrony zdrowia podejrzeń krzywdzenia dzieci (2019)

10/01/2020

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2019

W ramach badania jakościowego przeprowadzono 14 wywiadów indywidualnych z położnymi, pielęgniarkami oraz lekarzami różnych specjalizacji, pracującymi z dziećmi, a badanie ilościowe zostało przeprowadzone na próbie N=506 pracowników ochrony zdrowia pracujących z dziećmi.

Badanie ilościowe zostało zrealizowane przez firmę ARC Rynek i Opinia.

Badanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Pliki do pobrania