Problematyczne używanie internetu przez młodzież (2019)

10/01/2020

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2019

Badanie zostało zrealizowane na ogólnopolskiej losowej próbie uczniów w wieku 12-17 lat (N=1017) oraz wśród przedstawicieli grona pedagogicznego (N=77) i rad rodziców (N=76).

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Pliki do pobrania