Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Apel do Prezesa Rady Ministrów, by rząd współfinansował działanie 116 111!

Petycja do Ministra Zdrowia o rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie wsparcia telefonicznego i online dla dzieci  i młodzieży w kryzysie psychicznym!

 

Apel do Prezesa Rady Ministrów, by rząd współfinansował działanie 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, dzięki któremu każdego dnia dzieci znajdują wsparcie w trudnych, czasem dramatycznych sytuacjach. 

 

116 111 to linia, którą w 2008 r. powołało MSWiA w ramach zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Prowadzenie tego telefonu powierzono nam - Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

W pierwszych latach działania telefonu 116 111 fundusze państwowe stanowiły solidną bazę umożliwiającą jego stabilne funkcjonowanie. Współfinansowanie ze środków publicznych oscylowało między 30 a 60% rocznego budżetu utrzymania telefonu. W ostatnich latach poziom współfinansowania państwowego nie przekraczał 6%. Pod koniec ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że w 2022 r. nie możemy liczyć na żadne wsparcie państwa. 


Nie rozumiemy tej sytuacji. Wobec pogarszającej się kondycji psychicznej dzieci i młodzieży i ogromnych problemów społecznych wywołanych pandemią, telefon 116 111 jest ważnym zasobem zdalnej pomocy psychologicznej dla najmłodszych obywateli naszego kraju. Wiemy, że obecna oferta pomocy telefonicznej w Polsce nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu ze strony dzieci. 

W ubiegłym roku, działając w trybie 24/7, przeprowadziliśmy 57621 rozmów (a i tak byliśmy w stanie odebrać tylko ok. ¼ przychodzących połączeń), odpowiedzieliśmy na 9232 wiadomości online. Liczba interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka rośnie z roku na rok. W 2018 r. było ich 346, w 2019 – 519, w 2020 - 747, w 2021 - aż 823. 

Przez 13 lat działania odebraliśmy ponad 1,4 miliona połączeń, odpowiedzieliśmy na ponad 92 tysiące wiadomości i przeprowadziliśmy ponad 3,3 tysiąca interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.   

W tej chwili telefon działa wyłącznie dzięki hojności indywidualnych obywateli, prywatnych fundacji i firm. Jednak w sytuacji braku jakiegokolwiek wsparcia ze strony budżetu państwa, a także wysokiej inflacji, jego dalsze działanie w trybie 24/7 nie będzie możliwe, co pozbawi wiele dzieci szansy na pomoc, także w dramatycznych sytuacjach. 

W innych krajach członkowskich UE poziom finansowania z funduszy publicznych mieści się w przedziale 13-100% rocznego budżetu działania linii 116 111.  

 

Dlatego apelujemy o współfinansowanie telefonu ze środków budżetu państwa!  

Dzieci liczą na to wsparcie!  

Twój głos poparcia 
jest bardzo ważny.  
Podpisz apel i wesprzyj telefon 116 111!
Już osób podpisało apel.
Każdy podpis ma znaczenie!   

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

umożliwia odebranie połączenia w 116 111 - telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży

Wspieraj nas

sprawia, że psycholog i prawnik będą mogli przygotować dziecko do przesłuchania

Wspieraj nas

pozwala nam rozpocząć terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas