Co robimy?

Krajowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci 

Koalicja została powołana do życia 9 października 2023 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wraz z 15 innym i organizacjami założycielskimi w celu:

 • doskonalenia systemu ochrony dzieci w Polsce przez wspólne działania rzecznicze,
 • mobilizacji i edukacji społeczną w zakresie ochrony dzieci przed przemocą przez wspólne akcje edukacyjne,
 • rozwoju instytucjonalnego i kompetencyjnego organizacji członkowskich w zakresie ochrony dzieci,
 • wypracowywania standardów działań na rzecz ochrony dzieci,
 • wymiany informacji i doświadczeń.

Wierzymy, że poprzez wspólne działania organizacji pozarządowych, we współpracy z instytucjami publicznymi możemy skutecznie realizować wizję świata, w którym dziecko jest podmiotem praw gwarantowanych przez Konwencję praw dziecka. Jesteśmy przekonani, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, zaniedbaniem, wykorzystywaniem w celach seksualnych oraz innymi formami krzywdzenia. Dążymy do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. 

W chwili obecnej w skład Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci wchodzi 18 organizacji członkowskich:

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Fundacja Sempre a Frente
 • Fundacja Słonie na Balkonie
 • Stowarzyszenie Moc Wsparcia
 • Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL
 • Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
 • Fundacja NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
 • Fundacja Dziecko w Centrum
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka
 • Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie Homini
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • PSAR - Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin
 • Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH
 • Niebieska Linia IPZ
 • Fundacja Mały Duży Człowiek
 • Fundacja Polki Mogą Wszystko
 • Fundacja Wielkie Serce
 • Fundacja To ja - Dziecko im. Kamilka Mrozka z Częstochowy

W celu przystąpienia do koalicji należy spełnić warunki zawarte w regulaminie, przesłać zamieszczony formularz a następnie uzyskać jednogłośną zgodę Rady Koalicji. Formularz zgłoszenia znajduje się tu: formularz zgłoszenia

Pełny regulamin Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci znajduje się w załączniku poniżej.