Co robimy?

Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku

Troszczymy się o sprawy dzieci aktywnie angażując się w proces stanowienia polskiego prawa. Naszym celem jest zapewnienie najmłodszym ochrony w wybranych obszarach legislacji. Działania lobbingowe realizujemy przygotowując wystąpienia kierowane do decydentów, opiniując nowe i zmieniane akty prawne, uczestnicząc w pracach wybranych komisji parlamentarnych, diagnozując obszary wymagające tworzenia lub zmiany prawa oraz zwiększając świadomość polityków na tematy związane z ochroną prawną dzieci. 

Pracując z dziećmi pokrzywdzonymi przemocą widzimy, jak trudne jest dla nich uczestniczenie w procedurach prawnych. Konieczność udziału w przesłuchaniu, wielokrotne opowiadanie o traumatycznych zdarzeniach, niepewność w zakresie swoich praw powodują u młodych świadków strach i stres. Obserwując rozwiązania w USA i Europie Zachodniej, zaczęliśmy wprowadzać w Polsce standardy związane z wymiarem sprawiedliwości przyjaznym dziecku.

Systematycznie obserwujemy proces tworzenia prawa w Polsce. Aktualnie włączamy się w działania legislacyjne mające na celu prawidłową reprezentację dziecka w postępowaniach oraz realizację prawa dziecka do wypowiadania się przed sądem w swoich sprawach. Chcemy, aby prawo pełniło również rolę profilaktyki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, dlatego działamy na rzecz stworzenia ram prawnych dla wprowadzenia do systemu prawa analizy przypadków śmiertelnego krzywdzenia dzieci, wzorem rozwiązań Serious Case Review występujących w szeregu państw świata. Istnienie takiego prawa da możliwość zidentyfikowania luk prawnych, czy też namierzenia niedociągnięć organizacyjnych, które miały pośrednią rolę w doprowadzeniu do tak tragicznego wydarzenia, jakim jest śmierć dziecka. Wyposażeni w taką wiedzę parlamentarzyści, profesjonaliści, jak i inni decydenci będą mogli wprowadzić konieczne zmiany, aby zapobiegać w przyszłości podobnym przypadkom i zareagować zanim będzie za późno. 

Od wielu lat edukujemy też profesjonalistów związanych z wymiarem sprawiedliwości – sędziów, prokuratorów, biegłych psychologów – by, w swojej pracy uwzględniali prawa dzieci pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich podmiotowość. Współpracujemy z nimi na rzecz tworzenia prawa, które będzie w pełni chroniło wszystkie dzieci. Uwrażliwiamy pełnomocników zawodowych na sytuację dzieci będących ofiarami czynów zabronionych, żeby wyposażeni w wiedzę odpowiednio bronili interesy najmłodszych pokrzywdzonych.