DOPAMINA

Jak wspierać młodzież w świadomym 
korzystaniu z mediów społecznościowych. 

O FILMIE

15-minutowy film porusza ważne tematy, takie jak mechanizm pętli dopaminowej, profilowanie czy toksyczne relacje online, przy jednoczesnym unikaniu jednostronnej narracji o szkodliwości nowych technologii. W filmie słyszymy młode osoby, które opowiadają o idealizacji życia w mediach społecznościowych, porównywaniu się z innymi, uzależnieniu od telefonu czy toksycznych relacjach online, ale i o tym, jak ważną funkcję internet pełni w ich życiu i jak starają się korzystać z niego świadomie, pozytywnie i z umiarem.

NA POCZĄTEK POZYTYWNIE

Pomagają młodym ludziom regulować emocje, dają pole do ekspresji, dyskusji, prezentowania swoich pasji, aktywizmu społecznego, przedsiębiorczości. Wszystko to może być pozytywnym doświadczeniem, pod warunkiem umiejętności świadomego i zrównoważonego korzystania z sieci, przy zainteresowaniu i wspierającym udziale ważnych dla dziecka osób dorosłych.

JAK DZIAŁA DOPAMINA?

KONCENTRACJA I UCZENIE SIĘ

1. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że ciągłe powiadomienia  i skoki między różnymi aktywnościami mogą utrudniać skupienie uwagi i zapamiętywanie informacji.

2. Zachęć dziecko do wyłączenia powiadomień na telefonie podczas nauki lub do wyłączenia urządzeń elektronicznych będących w pobliżu.

3. Pomóż dziecku w opracowaniu harmonogramu dnia, który uwzględni czas na naukę, czas spędzany online i inne aktywności.

4. Wspólnie ustalcie limity czasowe na korzystanie z ekranów.

5. Zachęć dziecko do angażowania się w aktywności offline, które rozwijają umiejętność koncentracji uwagi, takie jak czytanie książek, uprawianie sportu czy gra na instrumencie muzycznym.

CZY DZIECKO MA PROBLEM?

1. Czy dziecko stale myśli o wcześniejszych aktywnościach online lub nie może doczekać się kolejnych?

2. Czy dziecko spędza coraz więcej czasu online i sprawia mu to coraz większą przyjemność?

3. Czy dziecko podejmowało nieudane próby kontrolowania, ograniczenia lub zaprzestania korzystania z internetu?

4. Czy dziecko odczuwa niepokój, napięcie, nastrój depresyjny lub rozdrażnienie, gdy próbuje ograniczyć korzystanie z internetu?

5. Czy czas spędzony online często przekracza planowany?

6. Czy korzystanie z internetu wpływało na relacje z bliskimi, wyniki w szkole lub problemy z nauką?

7. Czy dziecko próbuje ukrywać swoją nadmierną aktywność online?

8. Czy dziecko używa internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub nieprzyjemnych emocji?

Według autorki powyższego testu – Kimberly Young – spełnienie przez dziecko co najmniej pięciu z wymienionych objawów może wskazywać na problemowe korzystanie z sieci..

JAK ODZYSKAĆ KONTROLĘ?

Wśród zasad może znaleźć się ograniczenie czasu spędzanego przed ekranami, ustalenie zasad nie korzystania z telefonu przez zaśnięciem i nie trzymania go w nocy w sypialni, nie korzystania z ekranów w trakcie jedzenia. Zachęć też dziecko do wyłączania powiadomień w telefonie, uruchomienia aplikacji kontroli czasu, trybu nocnego, funkcji „szary ekran” czy odinstalowania najbardziej czasochłonnych aplikacji.

Czasami jednak proste rozwiązania nie wystarczą. Bywa, że u źródeł intensywnego korzystania z sieci leżą poważne i złożone problemy dziecka, jak niska samoocena, problemy relacyjne czy stres. Dopiero ich zauważenie i rozwiązanie pozwoli na rozwiązanie problemu nadużywania ekranów. Może to być długi proces wymagający specjalistycznej pomocy.

GDY DZIAŁANIA NIE PRZYNOSZĄ EFEKTÓW

W przypadku potrzeby specjalistycznej pomocy warto zapytać o pomoc psychologa szkolnego, lokalną poradnię do spraw uzależnień czy inną placówkę oferującą wsparcie dla dzieci i młodzieży. W Warszawie jedną z takich placówek jest Poradnia Dziecko w Sieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Dodatkowo zarówno rodzice, jak i profesjonaliści mogą skorzystać z pomocy bezpłatnej linii FDDS pod numerem 800 100 100. Dzieci i młodzież również mają dostęp do bezpłatnego telefonu zaufania 116 111.

PROBLEM SPOŁECZNYCH PORÓWNAŃ

1. Rozmawiaj z dzieckiem o wartościach – wyjaśnij mu, że popularność mierzona w odsłonach czy liczbie obserwujących lub czy pieniądze zarabiane na aktywności online nie są ważnym, a często też przekłamanym punktem odniesienia.

2. Powiedz dziecku, że „ciało nie określa”, że każdy wygląda inaczej i każdy jest piękny i że wygląd nie jest ważnym punktem oceny.

3. Powiedz dziecku o algorytmach podtrzymujących jego uwagę poprzez podsuwanie podobnych treści. Zadbajcie wspólnie o zróżnicowane treści oglądanych przez dziecko w serwisach społecznościowych.

4. Podsuwaj dziecku pozytywne treści i wspieraj je w pozytywnych działaniach online.

DEBATA

Zapraszamy do obejrzenia nagrania debaty. 

Z debaty dowiecie się m.in.:

❓ Jaką funkcję pełnią social media w życiu młodych osób i jak możemy ich wspierać w szukaniu alternatyw?

❓ W jaki sposób twórcy aplikacji społecznościowych wykorzystują automatyczne mechanizmy naszego mózgu, żeby przyciągać i utrzymywać naszą uwagę i jak możemy chronić przed tym młodzież?

 

Materiały 

 

Scenariusze do przeprowadzenia lekcji na podstawie filmu i plakat dostępne są na platformie edukacyjnej FDDS

DOBRE I ZŁE RELACJE

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

wspiera przygotowanie dziecka do przesłuchania

Wspieraj nas

wspiera edukację dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu

Wspieraj nas

wspiera terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas