Jak pomagamy?

Centra Pomocy Dzieciom

Wejście do placówki

Ściana Dobra firm, które wspierają działania placówki

Poczekalnia placówki

Pokój terapeutyczny

Poczekalnia placówki

Centrum Pomocy Dzieciom

Gabinet lekarski

Pokój terapeutyczny

Pokój terapeutyczny

Przyjazny Pokój Przesłuchań

Pokój przesłuchań dla przedstawicieli sądu

CPD Warszawa
CPD Warszawa
CPD Warszawa
CPD Warszawa
CPD Warszawa
CPD Warszawa
CPD Warszawa
CPD Warszawa
CPD Warszawa
CPD Warszawa
CPD Warszawa

Centra Pomocy Dzieciom to specjalistyczne placówki, w których dzieci pokrzywdzone przestępstwami, głównie wykorzystywaniem seksualnym i przemocą, oraz ich niekrzywdzący opiekunowie otrzymują interdyscyplinarną pomoc pod jednym dachem.

Skrzywdzone dziecko, które nie dostanie odpowiedniego wsparcia, ma trudności w odzyskaniu poczucia własnej wartości i zaufania do ludzi.

Nasi specjaliści – psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, psychiatrzy i prawnicy – każdego dnia w Centrach Pomocy Dzieciom podejmują interwencje kryzysowe, udzielają konsultacji, prowadzą z dziećmi spotkania terapeutyczne. Udzielają też wsparcia prawnego i psychologicznego rodzicom naszych podopiecznych, by wiedzieli, jak radzić sobie z trudną sytuacją, jak najlepiej pomóc swojemu dziecku i jak dbać o interesy dziecka. Jest to szczególnie ważne, gdy w związku ze skrzywdzeniem dziecka uruchomione zostają procedury prawne. Rodzicom bardzo potrzebne jest to, że mogą liczyć na wsparcie w całym procesie interwencji karnej.

Zespół placówki działa we współpracy z lokalnymi służbami – sądami, prokuraturami, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, oświaty, czy policją. Pomoc w CPD jest bezpłatna.

Od 2018 roku koordynujemy działaniami pięciu Centrów Pomocy Dzieciom. Aktualnie prowadzimy trzy takie Centra – w Gdańsku, w Starogardzie Gdańskim i w Warszawie. Kolejne dwa prowadzone są przez organizacje partnerskie: Stowarzyszenie Szansa w Głogowie i Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku.

W Centrach Pomocy Dzieciom udzielamy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania seksualnego bezpłatnego wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, prawnego. Nasi terapeuci pomagają dzieciom poradzić sobie z lękiem, złością i poczuciem winy. Centrum gwarantuje również pomoc medyczną, udzielaną przez lekarzy znających specyfikę psychicznych i somatycznych konsekwencji krzywdzenia.

Zakres pomocy: 

  • konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, psychiatryczne, porady prawne, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci pokrzywdzonych oraz dla ich rodziców i opiekunów;
  • interwencje w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia przestępstw wobec dzieci;
  • konsultacje dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych) podejrzewających lub stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie dzieci;
  • grupy wsparcia, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów;
  • indywidualne lub grupowe przygotowanie do udziału w procedurach karnych.

Przejdź do portalu poświęconego Centrom Pomocy Dzieciom

cpd.fdds.pl