Laureaci nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

Laureatka 2018 r.


Katarzyna Konewecka-Hołój – założycielka i prezeska Stowarzyszenia Piękne Anioły, które w ciągu 5 lat swojej działalności wyremontowało i wyposażyło ponad 200 pokoi dla dzieci, 15 sal w dziecięcych szpitalach czy hospicjach i pomogło ponad 4 000 dzieciom w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Ponadto, Stowarzyszenie Piękne Anioły bierze czynny udział w procesie resocjalizacji poprzez współpracę z zakładami karnymi i zakładem poprawczym, które wspierają swoją pracą działalność stowarzyszenia.

 

 


Laureatka 2017 r.


Anna Tuszyńska 
– pomysłodawczyni i założycielka Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku – ośrodka wsparcia dla krzywdzonych dzieci oraz ich najbliższych, działającego na terenie województwa podlaskiego –  i wiceprezeska białostockiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, gdzie koordynuje działania z obszaru udzielania pomocy psychologicznej i prawnej oraz odpowiada za opracowywanie strategii działań pomocowych dzieciom krzywdzonym i ich bliskim.

 

 

Laureatka 2016 r.

Jolanta Bobińska

Jolanta Bobińska – Prezes Fundacji „Dom w Łodzi” i dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych. Dostrzegła ogromny problem społeczny: brak miejsca dla dzieci w jego sytuacji – chorych i osieroconych. Dlatego 10 lat temu założyła Fundację Dom w Łodzi – pierwszy i jak do tej pory jedyny w Polsce Dom Dziecka dla Dzieci Chorych. Zamieszkały w nim dzieci, które wcześniej mieszkały na oddziałach szpitalnych, w hospicjach lub domach pomocy – bo tradycyjne domy dziecka nie były w stanie otoczyć ich opieką. Dom prowadzony przez jej fundację, to placówka opiekuńczo – wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego. Przez całą dobę dzieci mają w nim zapewnioną opiekę medyczną, leczenie, rehabilitację. Ale przede wszystkim –  mają dom: bezpieczny i pełen miłości.
Laureatka 2015 r.

Bozena_Kazanowska

Bożena Kazanowska  socjoterapeutka; fundatorka i główna działaczka wypożyczalni książek dotykowych dla dzieci. Wypożyczalnia działa w Lublinie, a książki wypożyczane są dzieciom bezpłatnie i wysyłane na teren całego kraju. Ilustracje dotykowe (wypukłe, fakturowe) do książek powstają na miejscu i są wykonywane ręcznie przez p. Kazanowską i współpracujących z nią wolontariuszy. Wszystkie osoby zaangażowane w ten projekt pracują na zasadzie pro bono. Założenie tej wypożyczalni jest przełomem w dostępie do literatury dla dzieci z problemami wzrokowymi i stanowi nową jakość w życiu wielu dzieci i rodziców z tej grupy.
Laureatka 2014 r.

Marzena Affeldt

Marzena Affeldt  założycielka i prezes Fundacji „Dziecko w Centrum” w Poznaniu; pedagog, terapeuta, mediator rodzinny, specjalista z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci; prowadzi pracę interwencyjną i terapeutyczną z rodzinami z dziećmi zagrożonymi krzywdzeniem i zaniedbywaniem oraz krzywdzonymi i zaniedbywanymi; jest liderem prac na rzecz wdrożenia w Poznaniu lokalnego systemu ochrony małych dzieci w oparciu o ścisłą współpracę interdyscyplinarną specjalistów pomagających dziecku na drodze socjalnej, prawnej, interwencyjnej i psychologiczno-pedagogicznej.
Laureat 2013 r.

Łukasz Ługowski

Łukasz Ługowski – Nauczyciel i wychowawca, pomysłodawca, organizator i dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Kąt” (od 1992 roku) adresowanego do dzieci nie mieszczących się w tradycyjnym systemie nauczania z powodów emocjonalnych i społecznych (konflikty z rodzicami, przemoc ze strony dorosłych i rówieśników, dyskryminacja z powodu poglądów, wyglądu, orientacji seksualnej). Realizuje i promuje wychowanie w duchu tolerancji, braku dyskryminacji, równości i partnerstwa.
Laureatka 2012 r.

JOANNA_RADZIWILL

Joanna Radziwiłł – psycholog kliniczny, wychowawca, mama trójki dorosłych dzieci, dyrektor Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego, założycielka 3 dziennych domów dla dzieci: Dom Małego Stasia, Dom Św. Mikołaja, Dom Pawła oraz właścicielka Pracowni Psychologicznej. Od wielu lat szczególnie bliskie są jej problemy dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz problemy rodzin alkoholowych. Za działania na rzecz dzieci i młodzieży odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Fundację im. Św. Brata Alberta, Burmistrza Gminy Pragi Południe, wyróżniona przez Polski Komitet Narodowy UNICEF .Uznana za kobietę wpływową przez magazyn Home & Market, Gazetę Finansową oraz magazyn Gala. Kawaler Orderu Uśmiechu.
Laureaci 2011 r.

Jolanta_Paruszkiewicz

Jolanta Paruszkiewicz – jest pediatra i psychiatra dziecięcy, ordynator Oddziału Psychiatrii Dziecięcej Szpitala w Józefowie. Współpracuje także z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i z Helsińską Fundacją Praw Człowieka (w zakresie praw pacjenta i praw dziecka). Ponadto, pełni funkcję starszego asystenta w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży.

Ryszard_Izdebski_

Ryszard Izdebski – pedagog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Jest dyrektorem Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA oraz dyrektorem zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, a także kierownikiem Zespołu ds. Domowej Hospitalizacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest też członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie. Prowadzi psychoterapię grupową w stowarzyszeniu „Dzieci Holocaustu” w Polsce.