O Alinie Margolis-Edelman

Alina Margolis-Edelman (1922-2008) 

AME

Alina Margolis-Edelman – wybitna lekarz i społecznik, która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom. W okresie okupacji uczęszczała do Szkoły Pielęgniarskiej w warszawskim getto; przeżyła po stronie aryjskiej walcząc później w Powstaniu Warszawskim (odznaczona Krzyżem Walecznych). Z ruin Warszawy wyniosła na noszach swojego późniejszego męża Marka Edelmana.

Ukończyła studia medyczne, pracowała jako pediatra prowadząc również działalność badawczą, organizowała system pomocy dzieciom cukrzycowym. Od 1970 roku we Francji, gdzie pracowała jako lekarz specjalizujący się w pomocy dzieciom krzywdzonym. Współtwórczyni organizacji Lekarze Świata, z ramienia której przebywała na misjach medycznych w wielu państwach świata. Odznaczona za pomoc uchodźcom z Wietnamu, tzw. boat people.
AEM_Warszawa

W okresie stanu wojennego z Francji pomagała opozycji solidarnościowej, prezes Association Cahiers Littéraires, pierwszego wydawcy kwartalnika „Zeszyty Literackie”. Po 1989 roku otworzyła w Polsce Biuro Pomocy Inicjatywom Społecznym, a w 1991 roku założyła Fundację Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) pomagającą dzieciom krzywdzonym; organizowała również system leczenia dzieci niedosłyszących. Do końca życia pozostała we władzach Fundacji.

A_M_E

Przez całe życie starała się pomagać ludziom, przede wszystkim dzieciom, a w szczególności  tym chorym, krzywdzonym, opuszczonym. Odznaczona „Orderem Uśmiechu”. Imię Aliny Margolis-Edelman nosi Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, a w XX-lecie działalności Fundacji ustanowiono nagrodę imienia Aliny Margolis-Edelman.

W 2016 r. ukazała się fotobiografia doktor Margolis-Edelman. Kupując ją wspierasz podopiecznych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę! Zamówienia przyjmujemy na: zamowienia@fdds.pl. Cena: 80 zł.

ZOBACZ  FOLDER NT. PROJEKTU FOTOBIOGRAFII