O Fundacji

Raporty finansowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Każdego roku składamy raporty z merytoryczne i finansowe przed Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz publikujemy je na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do przeglądu naszych raportów finansowych.

 

2023

2022

2021

2020

2019

2016

2015

2014

2013

2012

2011