O Fundacji

Stypendium im. Hesia Gumprichta 

Od 2016 r. przyznajemy stypendium im. Hesia Gumprichta uzdolnionym dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. O stypendium mogą ubiegać się dzieci (do 18 r.ż.). Fundusz założycielski stypendium przekazała fundacji Hanna Gumpricht, by uczcić pamięć swojego brata, który zginął jako 11-letni chłopiec wywieziony przez Niemców z łódzkiego getta. Stypendium przyznawane jest raz w roku zgodnie z regulaminem. 

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 10 000 zł brutto. Stypendium można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym kandydata – m.in. zakup pomocy naukowych, w tym sprzętu naukowego, książek, udział w dodatkowych zajęciach, kursach, zajęciach edukacyjnych czy konferencjach.