O Fundacji

Stypendium im. Hesia Gumprichta 

Od 2016 r. przyznajemy stypendium im. Hesia Gumprichta uzdolnionym dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. O stypendium mogą ubiegać się dzieci (do 18 r.ż.). Fundusz założycielski stypendium przekazała fundacji Hanna Gumpricht, by uczcić pamięć swojego brata, który zginął jako 11-letni chłopiec wywieziony przez Niemców z łódzkiego getta. Stypendium przyznawane jest raz w roku zgodnie z regulaminem. 

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 10 000 zł brutto. Stypendium można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym kandydata – m.in. zakup pomocy naukowych, w tym sprzętu naukowego, książek, udział w dodatkowych zajęciach, kursach, zajęciach edukacyjnych czy konferencjach.

W tym roku laureatami Stypendium im. Hesia Gumprichta zostało rodzeństwo: Weronika (9 lat), Dominika (12 lat) i Michał Racis (13 lat).  Cała trójka jest uzdolnionymi szachistami, osiągającymi duże sukcesy w tej dziedzinie. Stypendium zostanie przeznaczone na doskonalenie umiejętności szachowych i udział w turniejach zarówno krajowych jak i międzynarodowych.