Dobry Rodzic – Dobry Start

13/06/2016

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dobry rodzic, dobry start

Cele: Kampania “Dobry Rodzic-Dobry Start” to pierwsza kampania w Polsce dotycząca dobrego rodzicielstwa skierowana do rodziców najmłodszych dzieci. Wiedząc i rozumiejąc, że rodzicielstwo jest niełatwym zadaniem Fundacja poczyniła starania, aby wspomóc rodziców w trudnych, emocjonalnych sytuacjach. Kluczowe jest, aby w razie problemów związanych z rolą rodzica mieć świadomość, że istnieje szereg instytucji i organizacji, do których można zwrócić się po poradę i pomoc.

Adresaci: rodzice, opiekunowie

Czas trwania:  połowa marca do połowy czerwca 2009 r.

Media: prasa, radio, telewizja, broszury, ulotki

Organizatorzy i partnerzy:  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd m.st. Warszawy, DBD Warszawa.

Materiały kampanii:

 

 

 

Pliki do pobrania