Domowe Zasady Ekranowe

9/03/2020

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Domowe Zasady Ekranowe

Cele: uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież. Kampania zwraca uwagę na negatywny wpływ nadmiaru ekranów na relacje rodzinne oraz zdrowie – rozwój mózgu u najmłodszych, wzrok, czy jakość snu.

Adresaci: rodzice i opiekunowie

Czas trwania: 18.02.-18.03.2020 r.

Media: prasa, internet

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Orange, Facebook Polska

Materiały kampanii:

  • Artykuły:

Domowe Zasady Ekranowe 

Ustalamy Domowe Zasady Ekranowe

Dlaczego rodzice udostępniają dzieciom urządzenia ekranowe?

Kiedy zasady nie działają 

Rola rodziców w ochronie nastolatków przed problematycznym używaniem internetu

Czy moje dziecko nadużywa internetu?

Moje dziecko nadużywa sieci – co robić?

Wpływ nadużywania sieci na rozwój mózgu dziecka

Pokaż dziecku pozytywny internet

Najważniejsza jest relacja, czyli jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci

  • Podcasty

Ustalamy domowe zasady ekranowe – rozmowa z Łukaszem Wojtasikiem

Bycie dobrym rodzicem zaczyna się od bycia dobrym dla siebie – rozmowa z Katarzyną Kalinowską

Rodzicielstwo to najbardziej rozwojowa przygoda życia – rozmowa z Małgorzatą Musiał

Nastolatki przeciążone stresem, szukają ukojenia online – rozmowa z Natalią Fedan

Rodzic potrzebuje być świadomy swojej siły – rozmowa z Joanną Dulińską

  • Wywiady

Bycie dobrym rodzicem zaczyna się od bycia dobrym dla siebie– rozmowa z Katarzyną Kalinowską

Rodzicielstwo to najbardziej rozwojowa przygoda życia – rozmowa z Małgorzatą Musiał

Nastolatki przeciążone stresem, szukają ukojenia online– rozmowa z Natalia Fedan

  • Materiały do druku

Domowe Zasady Ekranowe plakat A2 ze spadami

Domowe Zasady Ekranowe plakat A3 ze spadami

Domowe Zasady Ekranowe plakat A4 ze spadami

Domowe Zasady Ekranowe plakat A2

Domowe Zasady Ekranowe plakat A3

Domowe Zasady Ekranowe plakat A4

Infografika A4