Dzieci nie są na sprzedaż

16/06/2016

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dzieci nie są na sprzedaż

 Cele: Misja kampanii to zwiększenie świadomości profesjonalistów stykających się w swojej pracy z dziećmi cudzoziemskimi w kwestii problematyki handlu dziećmi oraz rozwinięcie procedur identyfikacji dzieci – potencjalnych ofiar handlu. Przygotowane materiały zawierają podstawowe informacje na temat zjawiska handlu dziećmi oraz praktyczne wskazówki, jak należy się zachować w przypadku zetknięcia się z potencjalną ofiarą

Adresaci: pracownicy straży granicznej, policji, pogotowi opiekuńczych, polskich służb konsularnych

Czas trwania: 2005 r.

Media: plakaty, ulotki, spotkania z zakresu problematyki handlu dziećmi

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), Ambasada Brytyjska