Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

12/01/2019

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacja Zeszytów Literackich od 2011 roku przyznają Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman dla osób zasłużonych w działalności na rzecz pomocy dzieciom. Organizatorzy czekają na zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji do 5 kwietnia 2019 roku.

W 1991 roku dr Alina Margolis-Edelman – wybitna lekarka i działaczka społeczna, nazywana pediatrą świata, powołała do życia Fundację Dzieci Niczyje (obecnie – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Tym samym stworzyła pierwszą w tej części Europy organizację pozarządową wielodyscyplinarnie pomagającą dzieciom krzywdzonym. Doktor Margolis-Edelman była także prezesem Association Cahiers Littéraires, pierwszego wydawcy kwartalnika „Zeszyty Literackie”.

CZYTAJ WIĘCEJ O DR MARGOLIS-EDELMAN

Doroczna Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman wręczana jest od 2011 roku osobom zasłużonym w działalności na rzecz pomocy dzieciom. Laureata Nagrody wyłania Kapituła w następującym składzie:

Aleksander EdelmanAnna EdelmanBożena GrzywaczewskaMarianna GrzywaczewskaUrszula HibnerAgnieszka Holland (przewodnicząca), Maria Keller-Hamela, Tamara Kołakowska, Janina Sonik, Liliana SonikBarbara ToruńczykZofia WinawerEdyta Wróblewska.

 

Laureat Nagrody otrzymuje statuetkę, nagrodę pieniężną wysokości 5000 zł, dyplom honorowy oraz roczną prenumeratę Zeszytów Literackich.

NAGRODĘ WSPIERAJĄ

Dla kogo jest nagroda?
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów – osób zaangażowanych społecznie lub zawodowo w pomoc dzieciom.
Kandydatami mogą być wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości – nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, etc.

ZOBACZ DOTYCHCZASOWYCH LAUREATÓW 

Jak zgłosić kandydatów do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman?

Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać na adres e-mail: nagroda@fdds.pl. Zgłoszenia mogą nadsyłać osoby prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Zgłoszenie kandydata do Nagrody powinno zawierać:
•    Wypełniony wniosek zgłoszeniowy na temat działalności kandydata na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym i jego osiągnięć.
•    CV kandydata.

Dokumenty konieczne do zgłoszenia kandydata znajdują się poniżej.

Na zgłoszenia czekamy do 5 kwietnia 2019 r.

Pliki do pobrania