Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Petycja do Ministra Zdrowia o rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie wsparcia telefonicznego i online dla dzieci 
i młodzieży w kryzysie psychicznym!

Petycja do Ministra Zdrowia o rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie wsparcia telefonicznego i online dla dzieci  i młodzieży w kryzysie psychicznym!

 

Apelujemy do Ministra Zdrowia o rozstrzygnięcie konkursu  
na prowadzenie wsparcia telefonicznego i online dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym! 

5 miesięcy trwała procedura konkursowa Ministerstwa Zdrowia na wsparcie telefoniczne i online dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Po wielu miesiącach czekania, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że nie wyłoniło zwycięzcy, a konkurs unieważniło. Jesteśmy oburzeni tą niespodziewaną decyzją, tym bardziej, że nie podano przyczyny. Jak wynika z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia, na konkurs wpłynęła co najmniej jedna oferta, naszej Fundacji, bardzo pozytywnie oceniona przez komisję konkursową.  

Decyzja o unieważnieniu konkursu jest tym bardziej niezrozumiała, że przypada na czas, gdy ze strony specjalistów płyną alarmujące informacje dotyczące kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, gdy co roku blisko 1000 dzieci próbuje odebrać sobie życie, z czego w ostatnim roku 107 zrobiło to niestety skutecznie, gdy pandemia wydaje się te problemy nasilać.

Dlaczego kolejny raz, rząd nie wspiera organizacji, która od blisko 13 lat prowadzi doskonale znany dzieciom 116111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży? W tym czasie nasi psycholodzy przeprowadzili ponad 1,4 milion rozmów z dziećmi, podjęli ponad 3 tysiące interwencji ratujących ich zdrowie i życie. 

Dlaczego nasza Fundacja ponownie okazała się tak niewygodna, że mimo przyznania nam niemal maksymalnej liczby punktów (22,5/24), Ministerstwo decyduje się anulować konkurs, aby nie wybrać nas, pozbawiając tym samym dzieci dodatkowego wsparcia? Jednocześnie rozstrzyga część konkursu dotyczącą wsparcia dla osób dorosłych. Czy dzieci są mniej ważne?

Panie Ministrze, domagamy się cofnięcia tej szkodliwej dla dzieci decyzji i niezwłocznego wyłonienie zwycięskiego oferenta na prowadzenie pomocy telefonicznej i online dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym!

Dobro tych dzieci jest najważniejsze! 

 

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

umożliwia odebranie połączenia w 116 111 - telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży

Wspieraj nas

sprawia, że psycholog i prawnik będą mogli przygotować dziecko do przesłuchania

Wspieraj nas

pozwala nam rozpocząć terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas