Pochwały i okazywanie uczuć dzieciom (2013)

24/05/2013

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown, 2013

Próba badawcza: ogólnopolska, losowa, reprezentatywna próba mieszkańców Polski w wieku 18-75 lat (N=1002, w tym rodzice N=282), wywiady telefoniczne w ramach sondażu CATIBUS

Słowa kluczowe: Pochwały, rodzice, wychowanie

Pliki do pobrania