Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2017

Próba badawcza: CAWI, N=1005, realizacja: Kantar Millward Brown S.A

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „From policy to reality – changing attitudes and practice from corporal punishment to safeguarding children” nr JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175 realizowanego przy wsparciu finansowym z programu Rights, Equalityand Citizenship (REC) (2014-2020) Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść raportu z badań ponosi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, treść ta w żaden sposób nie może zostać uznana za wyraz poglądów Komisji Europejskiej.

Pliki do pobrania