Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii (2020)

20/11/2020

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2020

Badanie zostało zrealizowane we wrześniu 2020 r. przy użyciu metody CAWI na próbie 500 respondentów w wieku 13-17 lat. Pytania dotyczyły doświadczeń z okresu od połowy marca do końca czerwca, kiedy to w szkołach po raz pierwszy została wprowadzona edukacja zdalna. Dodatkowo przez kilka tygodni obowiązywał zakaz wychodzenia z domu bez opieki dorosłych. Projekt został sfinansowany przez Facebook Polska.

Raport: Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii