Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci (2018)

13/12/2018

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2018

Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci 

Inicjatorem badania Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem badania jest pogłębienie wiedzy na temat wiktymizacji dzieci i młodzieży w Polsce oraz jej uwarunkowań, a także określenie związku między doświadczeniami krzywdzenia a dysfunkcjami w rodzinie i podejmowaniem zachowań autodestrukcyjnych. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1155 uczniów w wieku 11–17 lat. Wykorzystano w nim polską adaptację kwestionariusza Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ). Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie po raz pierwszy zrealizowano w 2012 roku. Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Badanie zrealizowane na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat, próba N=1155

Badanie zrealizowane w październiku i listopadzie 2018 roku przez konsorcjum firm Danae sp. z o.o. oraz Realizacja sp. z o.o.

diagnozakrzywdzenia.pl

Pliki do pobrania