Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Chrońmy dzieci przed krzywdzeniem podczas zajęć sportowych!

Petycja listopad

 

Zaniepokojeni doniesieniami medialnymi o oskarżeniu znanego działacza związku tenisowego o wykorzystanie seksualne dzieci – po wystosowaniu apelu do Ministra Sportu i Turystyki – przedkładamy petycję o konieczności podjęcia kompleksowych działań w celu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, w tym przemocy seksualnej, w obszarze sportu.  

Jak wynika z raportu “Child abuse in sport. European statistics” opublikowanego w 2021 r., 35% dzieci uprawiających sport jest wykorzystywanych seksualnie, 44% dzieci doświadcza przemocy fizycznej, natomiast aż 75% jest poniżanych przez trenerów.  

Mając na uwadze, że tysiące dzieci trenują różne dyscypliny sportu, konieczne jest wzmocnienie ich ochrony w tym obszarze. Na wszystkich organizacjach działających na rzecz dzieci spoczywa szczególna rola tworzenia przyjaznego i bezpiecznego środowiska, w którym prawa dzieci są znane i przestrzegane. Dotyczy to wszystkich rodzajów aktywności: treningów, zawodów, obozów sportowych czy zgrupowań.

Rekomendujemy wprowadzenie obowiązku posiadania standardów ochrony dzieci przez wszystkie podmioty sportowe pracujące z dziećmi. Standardy ochrony dzieci, opracowane w 2003 r. w gronie międzynarodowych organizacji, obejmują w wersji minimum:  

1) weryfikację personelu pod kątem bezpieczeństwa dla dzieci;

2) opracowanie zasad bezpiecznej relacji personel-dziecko;

3) opracowanie ścieżek interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci;

4) przeszkolenie personelu z zakresu ochrony dzieci.  

Dobrą praktyką jest również kierowanie działań informacyjnych i edukacyjnych do rodziców i dzieci na temat przynależnych im praw, ochrony swoich granic i umiejętności rozpoznawania zachowań, które są krzywdzące. Za sprawą takich działań można zapobiegać sytuacjom, w których dziecko będzie się obawiało informować dorosłych o próbach lub zaistniałych sytuacjach krzywdzenia.  

W wielu krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii wprowadzono ustawowy obowiązek posiadania standardów ochrony dzieci dla wszystkich podmiotów pracujących z dziećmi. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zabiega o podobny zapis w polskim prawie, jednocześnie zachęcając różne instytucje do dobrowolnego wdrożenia standardów. Do tej pory standardy wdrożyło ponad 4000 podmiotów w całym kraju (szkół, przedszkoli, żłobków, świetlic, organizacji pozarządowych, parafii, hoteli i in.)  

Wprowadzenie stosownych procedur może usprawnić system identyfikowania i eliminowania nadużyć, a klubom sportowym, dzieciom i ich rodzicom oraz sponsorom dać pewność, że środowisko sportu jest bezpieczne dla najmłodszych.

Szczegółowe informacje oraz wiele gotowych do użycia i nieodpłatnych narzędzi pomagających wdrożyć ww. standardy można znaleźć na stronie standardy.fdds.pl.


 

 źródła:  Hartill, M., Rulofs, B., Lang, M., Vertommen, T., Allroggen, M., Cirera, E., Diketmueller, R., Kampen, J., Kohl, A., Martin, M., Nanu, I., Neeten, M., Sage, D., Stativa, E. (2021). CASES: Child abuse in sport: European Statistics – Project Report. Ormskirk, UK: Edge Hill University.

Chcemy, aby dzieci w naszym kraju mogły się cieszyć pełnią bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych, tak ważnych dla ich rozwoju i zdrowia!  Dołącz do nas i pokaż, że prawa dziecka są dla ciebie ważne! Podpisz petycję.

Twój głos poparcia 
jest bardzo ważny.  
Już osób podpisało apel.
Każdy podpis ma znaczenie!   

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

wspiera przygotowanie dziecka do przesłuchania

Wspieraj nas

wspiera edukację dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu

Wspieraj nas

wspiera terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas