Stypendium im. Hesia Gumprichta

8/05/2016

Od 2016 r. fundacja przyznaje stypendium im. Hesia Gumprichta uzdolnionym dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. O stypendium mogą ubiegać się dzieci (do 18 r.ż.). Fundusz założycielski stypendium przekazała fundacji Hanna Gumpricht, by uczcić pamięć swojego brata, który zginął jako 11-letni chłopiec wywieziony przez Niemców z łódzkiego getta. Stypendium przyznawane jest raz w roku zgodnie z regulaminem.

Pliki do pobrania