Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Podpisz apel do ministra edukacji o szerokie informowanie dzieci o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116111!

Petycja do Ministra Zdrowia o rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie wsparcia telefonicznego i online dla dzieci  i młodzieży w kryzysie psychicznym!

 

W dobie narastającego kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w naszym kraju, kluczowe jest szerokie informowanie dzieci o dostępnej pomocy. W 2022 r. wg danych policji aż 2093 młode osoby próbowały odebrać sobie życie, 150 prób zakończyło się śmiercią dziecka. Pod względem liczby prób samobójczych Polska zajmuje drugie miejsce w UE, po Niemczech. 

Tymczasem, Ministerstwo Edukacji i Nauki usunęło ze swojej strony informacje o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, podjęło też kroki, by link do strony telefonu nie był zamieszczany w podręcznikach szkolnych.

Telefon 116111 został powołany decyzją MSWiA i UKE w 2008 r. i powierzony Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jego uruchomienie jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Od początku działania konsultanci telefonu odebrali ponad 1,4 miliona telefonów, odpisali na blisko 100 tysięcy wiadomości. Podjęli też ponad 4,7 tysiąca interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub życia dziecka. Tylko w pierwszej połowie 2023 takich interwencji przeprowadzili 497. Telefon w języku polskim działa w trybie 24/7, w języku ukraińskim jest dostępny w godzinach 14:00-24:00. Obecnie jest w całości finansowany przez indywidualnych darczyńców i podmioty prywatne.

Rozmowy z dziećmi najczęściej dotyczą:

  • zdrowia psychicznego (38% kontaktów), 
  • relacji rówieśniczych (23%), 
  • rodziny (21%),  
  • pomocy specjalistycznej (17%), 
  • przemocy i krzywdzenia (12%).

Pomocy w telefonie udzielają wykwalifikowani specjaliści lub przeszkoleni stażyści pod stałą superwizją doświadczonych konsultantów.

Gdy telefon był dofinansowany ze środków MSWiA (do 2021 r., z przerwą w latach 2017-2019), Ministerstwo kontrolowało jego działanie, sprawdzało zasady funkcjonowania, kwalifikacje personelu. Nigdy nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń. 

Dzieci, które skorzystały z pomocy, wysoko oceniają jej jakość, regularnie dostajemy wiadomości, że dziecko porozmawiało z rodzicem, wspólnie zdecydowali o pomocy specjalistycznej, że omówienie problemu z konsultantem pomogło dziecku znaleźć rozwiązanie czy przywrócić nadzieję.

Pozbawienie dzieci informacji o numerze telefonu 116111 to ryzyko, że ze swoimi problemami zostaną zupełnie same!

Dlatego domagamy się szerokiej kampanii informacyjnej o dostępnych kanałach pomocy, w tym o telefonie 116111 prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Blokowanie tej informacji jest działaniem na szkodę dzieci!

Dziękujemy za podpisy
Już osób podpisało petycję.
Brakuje jeszcze podpisów do .

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

wspiera przygotowanie dziecka do przesłuchania

Wspieraj nas

wspiera edukację dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu

Wspieraj nas

wspiera terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas