O Fundacji

Raporty z działalności

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Każdego roku składamy raporty merytoryczne i finansowe przed Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz publikujemy je na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do przeglądu naszych raportów z działalności.

 

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001