Chroń dziecko w sieci

18/04/2017
Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Chroń dziecko przed szkodliwymi treściami w sieci. To bardzo ważne. I całkiem proste!

Celeuświadomienie rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym problemu szkodliwych treści w sieci, a także ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w internecie. Akcja dostarcza rodzicom informacji o konkretnych zasadach i narzędziach, które ograniczą ryzyko kontaktu dzieci z nieodpowiednimi treściami online.

Adresaci: rodzice i opiekunowie

Czas trwania: od 7.02.2017

Media: telewizja, prasa, internet, radio

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) i Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Materiały kampanii na:  http://www.dzieckowsieci.pl/