Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2017

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Próba badawcza: ogólnopolska losowa reprezentatywna próba N=3943 uczniów w wieku 11-18 lat; realizacja badania: Millward Brown S.A i Realizacja Sp. z o.o.

Pliki do pobrania