Misja i statut

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) działa od 1991 roku.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się  życiem.

Realizując naszą misję:

  • Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną.
  • Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania.
  • Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci/co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone.
  • Informujemy dorosłych, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda.
  • Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.

 

STATUT FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ
wprowadzony w dniu 27.06.2018 r.