Struktura i zarząd

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest największą w Polsce organizacją pozarządową, która chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy. Nasze działania realizowane są przez zespół doświadczonych specjalistów, których łączy zaangażowanie w walkę z problemem krzywdzenia najmłodszych.

Rada Fundacji

Nasza Rada nadzoruje pracę Zarządu Fundacji oraz zatwierdza decyzje kluczowe dla naszego funkcjonowania. W Radzie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zasiada 8 członków, reprezentujących różne dziedziny i kompetencje związane z trzecim sektorem, biznesem oraz nauką.

Elżbieta Czyż – Przewodnicząca
Aleksander Drzewiecki – Wiceprzewodniczący
Jakub Chechelski
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
dr hab. Maria Kolankiewicz
Marcin Kotlarek
Anna Lechowska
Mikołaj Rytel

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji składa się z 5 członków, którzy kierują realizacją całościowej strategii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

dr Monika Sajkowska – prezeska Zarządu
Maria Keller-Hamela – wiceprezeska Zarządu
Marta Skierkowska – członkini Zarządu
Renata Szredzińska – członkini Zarządu
Łukasz Wojtasik – członek Zarządu