Struktura

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest największą w Polsce organizacją pozarządową, która chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy.

Nasze działania realizowane są przez zespół doświadczonych specjalistów, których łączy zaangażowanie w walkę z problemem krzywdzenia najmłodszych.

Adresy e-mail pracowników Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę tworzone są wg zasady imie.nazwisko@fdds.pl

Rada Fundacji

Nasza Rada nadzoruje pracę Zarządu Fundacji oraz zatwierdza decyzje kluczowe dla naszego funkcjonowania. W Radzie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zasiada 8 członków, reprezentujących różne dziedziny i kompetencje związane z trzecim sektorem, biznesem oraz nauką.

Elżbieta Czyż – Przewodnicząca
Aleksander Drzewiecki – Wiceprzewodniczący
Jakub Chechelski
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
dr hab. Maria Kolankiewicz
Marcin Kotlarek
Anna Lechowska
Mikołaj Rytel

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji składa się z 5 członków, którzy kierują realizacją całościowej strategii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

dr Monika Sajkowska – prezeska Zarządu
Maria Keller-Hamela – wiceprezeska Zarządu
Marta Skierkowska – członkini Zarządu
Renata Szredzińska – członkini Zarządu
Łukasz Wojtasik – członek Zarządu

Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie
Beata Wojtkowska – koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
Urszula Kubicka-Kraszyńska – koordynatorka programu

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku
Krzysztof Sarzała – koordynator Centrum Pomocy Dzieciom

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
Aurelia Jankowska – koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom

Program Standardy Ochrony Dzieci
Katarzyna Seidel – koordynatorka programu Standardy Ochrony Dzieci

Program Dziecko w Sieci
Łukasz Wojtasik – koordynator programu
Szymon Wójcik – koordynator projektu Saferinternet.pl

Poradnia Dziecko w Sieci
Agnieszka Nawarenko – koordynatorka Poradni Dziecko w Sieci

Program „Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej”
Maria Keller-Hamela – koordynatorka

Program pomocy telefonicznej: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
Paula Włodarczyk – koordynatorka Programu Pomocy Telefonicznej

Program badawczy
Joanna Włodarczyk – koordynatorka działu badawczego

Kwartalnik Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka.
Joanna Włodarczyk – sekretariat redakcji

Biuro FDDS

Sekretariat
Anna Michalik-Majzner

Dział PR i eventów
Marta Skierkowska – p.o. koordynatorka działu PR i eventów
Monika Zagórska – koordynatorka ds. komunikacji zewnętrznej
Katarzyna Smolińska – koordynatorka ds. eventów

Dział fundraisingu
Magdalena Sadłowska – koordynatorka działu fundraisingu
Katarzyna Czerska – specjalistka ds. relacji z biznesem
Izabela Małyska – specjalistka ds. fundraisingu

Dział księgowości
Magdalena Sagała – główna księgowa

Dział prawny
Justyna Podlewska – koordynatorka działu prawnego

Dział IT
Marcin Kowalski – informatyk