Projekty

8/05/2016

 • Projekt „Podnoszenie kompetencji pracowników Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę” finansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

 

 • Projekty „Centrum Pomocy Dzieciom: kompleksowa i systemowa pomoc dzieciom ofiarom przemocy i ich rodzinom” oraz Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 są współfinansowane ze środków Fundacji Benefit Systems.
 • Projekt „Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze” realizowany przy wsparciu m.st. Warszawy

zakochaj się w warszawie

 • Projekt „To be a dad” finansowany ze środków World Childhood Foundation

childhood

 • Projekt „Tworzenie skutecznych lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci” jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”.

 • Program „Dobry Rodzic – Dobry Start” wspiera firma Bridgepoint.

bridge

 • Projekt „Ochrona małych dzieci – działania profilaktyczne na Białołęce w 2016 roku” finansowany ze środków Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

 

zakochaj sie_białołeka

 • Projekt “Wolontariusz w rodzinie realizowany jest we współpracy z Home Start Worldwide”

Home Start Worldwide

 

 • Projekt „Wzmocnienie multidyscyplinarnego modelu wsparcia rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-6 lat” współfinansowany ze środków Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

zakochaj sie_białołeka

 • Projekt „Edukacja i profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy i problemom alkoholowym w rodzinach zamieszkałych w dzielnicy Praga Południe w 2016 r.” współfinansowany ze środków Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

zakochaj sie_praga pd

 • Projekt Ochrona małych dzieci – działania profilaktyczne na Śródmieściu w 2016 roku” współfinansowany ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

zakochaj sie_praga pd

 • ProjektOchrona małych dzieci – działania profilaktyczne na Ursynowie w 2016 roku” współfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

zakochaj sie_urs

 • Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom zrzeszająca profesjonalistów z 27 placówek usytuowanych we wszystkich dzielnicach Warszawy zajmujących się diagnozą, interwencją i opieką psychologiczną w sytuacjach podejrzenia/wykorzystywania seksualnego dzieci – współfinansowanie BPiPS Urzędu Missta st. Warszawy w ramach umowy trzyletniej nr: PS/B/VI/1/6/10/512/2015-2018 „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą”

zakochaj się w warszawie

 • Programy ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, realizowane przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (nr umowy 50/114/2016).

 

 • Program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” 2013-2017 finansowany ze środków The VELUX Foundations

 

The Velux Foundations

 

 • Child Advocacy Center – toward better protection of child victims/witnessess of violence in close relationship: JUST/2013/DAP/AG/5472. W ramach projektu finansowane są działania „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”.

EU

 

 • Strengthening cooperation in the field of prevention of commercial sexual exploitation of children in the Baltic Sea Region: CBSSPSF/SC 122015/5

   

 • Projekt Child Representation and Participation finansowany ze środków World Childhood Foundation.

childhood

 

 • Projekt „Prevention of child sexual abuse and child sexual exploitation in Central and Eastern Europe – a comprehensive approach” współfinansowany ze środków Fundacji OAK.

oak_logo_colour

 

 • Projekt „Mario – Joint Action to protect children on the move in Europe” współfinansowany ze środków Fundacji OAK
 • Projekt Chronimy Dzieci w ośrodkach dla uchodźców – kompleksowy system ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystaniem”, finansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.