Dbamy o bezpieczeństwo w sieci

Mamy świadomość, że problem krzywdzenia dzieci zmienia się pod wpływem postępującego świata. Zagrożenia, których jeszcze kilka lat wcześniej nikt nie mógł sobie wyobrazić, zaczynają w poważnym stopniu wpływać na bezpieczeństwo dzieci. Tak było w przypadku rozwoju nowych technologii: internetu, telefonii komórkowej, portali społecznościowych. Wraz z ich powstawaniem dowiadywaliśmy się, że – oprócz licznych zalet – mogą być używane w celu skrzywdzenia dziecka lub pośrednio się do tego przyczyniać. Naszą odpowiedzią na ten problem było uruchomienie w 2003 roku programu „Dziecko w Sieci”. Zajmuje się on problemami związanymi z przemocą z wykorzystaniem mediów elektronicznych i internetu, szkodliwymi treściami online, sekstingiem, uwodzeniem online, niebezpiecznymi kontaktami czy nadużywaniem mediów elektronicznych.

W ramach działania programu organizujemy Digital Youth Forum – jednodniowe wydarzenie dla młodzieży na temat kreatywnego wykorzystywania nowych technologii. Współorganizujemy Dzień Bezpiecznego Internetu promujący bezpieczny dostęp dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz Międzynarodową Konferencję “Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” poświęconą szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie.

Od 2017 roku w ramach programu działa poradnia “Dziecko w Sieci. W poradni odbywają się konsultacje psychologiczne, terapia indywidulana i grupowa oraz spotkania warsztatowe.