Edukujemy profesjonalistów

Od początku naszej działalności prowadzimy działania edukacyjne dla profesjonalistów. Szkoliliśmy, szkolimy i będziemy szkolić profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi: nauczycieli, opiekunów, pedagogów, pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek, policjantów, prawników etc., którzy mogą zidentyfikować problem i interweniować. Aby móc to robić, potrzebują jednak wiedzy i umiejętności. Fundacja organizuje szkolenia, seminaria, konferencje, które dotyczą różnych form problemu krzywdzenia dzieci, m.in. przemocy domowej i rówieśniczej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbywania, zagrożeń w internecie. Przekazuje wiedze i umiejętności z różnych obszarów: diagnozy, interwencji, pomocy terapeutycznej, czy działań profilaktycznych. Realizuje zarówno krótkie szkolenia uwrażliwiające, jak i pogłębione kursy zawodowych umiejętności. Opracowuje publikacje, które mogą dotrzeć do szerokiego grona profesjonalistów – poradniki, broszury, ulotki. Tworzy i udostępnia kursy e-learningowe. Platforma edukacyjna dla profesjonalistów edukacja.fdds.pl jest miejscem integrującym nasze zasoby edukacyjne dotyczące problemu krzywdzenia dzieci i jego profilaktyki.

Konferencje

W 2003 roku współorganizowaliśmy pierwszą i największą międzynarodową konferencję nt. problemu krzywdzenia dzieci w Polsce wraz z organizacją ISPCAN, która zapoczątkowała organizowanie Ogólnopolskich Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” (od 2018 “Dziecko pokrzywdzone przestępem”). Od 2004 r. konferencje odbywają się co roku, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a jej współorganizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawy.

konferencja.fdds.pl

 

W kalendarz naszych działań edukacyjnych wpisane są również Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” oraz  Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”. Konferencje dotyczą specyficznych aspektów problemu krzywdzenia dzieci: zagrożeń w internecie i profilaktyki krzywdzenia małych dzieci. Te wydarzenia gromadzą co roku ponad 1000 profesjonalistów zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.