Prowadzimy Centra Pomocy Dzieciom

Centra Pomocy Dzieciom to specjalistyczne placówki działające na bazie modelu Barnahus. Model ten zakłada, że dzieci pokrzywdzone przestępstwami, głównie wykorzystywaniem seksualnym i przemocą, oraz ich opiekunowie otrzymują interdyscyplinarną pomoc pod jednym dachem. Centra Pomocy Dzieciom realizują wspólne standardy, a ich podstawową wartością jest dobro dziecka. Oferują miejsce przyjaznego przesłuchania dzieci uczestniczących w procedurach karnych, pomoc medyczną, psychiatryczną i prawną. Interdyscyplinarny zespół placówki działa we współpracy z lokalnymi służbami. Pomoc w CPD jest bezpłatna.

W naszych CPD dostępne są:

  • konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, psychiatryczne, porady prawne, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci pokrzywdzonych oraz dla ich rodziców i opiekunów;
  • interwencje w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia przestępstw wobec dzieci;
  • konsultacje dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych) podejrzewających lub stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie dzieci;
  • grupy wsparcia, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów;
  • indywidualne lub grupowe przygotowanie do udziału w procedurach karnych.

Od 2018 roku koordynujemy działaniami pięciu Centrów Pomocy Dzieciom. Aktualnie prowadzimy trzy takie Centra – w Gdańsku, w Starogardzie Gdańskim i w Warszawie. Kolejne dwa prowadzone są przez organizacje partnerskie: Stowarzyszenie Szansa w Głogowie i Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku.