Realizujemy badania

Aspekt badawczy oraz badania diagnozujące różne aspekty krzywdzenia dzieci są istotnym elementem naszej działalności. Profesjonalny dział badawczy fundacji dostarcza nam odpowiedzi na ważne pytania – jakie jest przyzwolenie społeczne na bicie dzieci, jak często rodzice stosują przemoc, jaka jest skala doświadczeń przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce, jakie są konsekwencje takich doświadczeń w dzieciństwie na zdrowie psychiczne, jakie ryzykowne zachowania podejmują dzieci w internecie, itd.

Raporty z badań

Raport Dzieci się liczbą 2017 

Kwartalnik  „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”

Do 2002 r. nie było w Polsce periodycznych publikacji naukowych, które poszerzałyby wiedzę nt. problemu krzywdzenia dzieci. Dlatego stworzyliśmy kwartalnik  „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. To czasopismo adresowane do profesjonalistów pomagających dzieciom, pracowników akademickich, studentów i dziennikarzy.  Publikujemy w nim artykuły naukowe prezentujące wyniki badań, koncepcje teoretyczne, modele działań praktycznych w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej na stronie: dzieckokrzywdzone.fdds.pl