Wpływamy na tworzenie prawa

Troszczymy się o sprawy dzieci także poprzez wpływanie na proces stanowienia polskiego prawa. Naszym celem jest zapewnienie najmłodszym ochrony w wybranych obszarach legislacji. Działania lobbingowe realizujemy przygotowując wystąpienia kierowane do decydentów, opiniując nowe i zmieniane akty prawne, uczestnicząc w pracach wybranych komisji parlamentarnych, diagnozując obszary wymagające tworzenia lub zmiany prawa oraz zwiększając świadomość polityków na tematy związane z ochroną prawną dzieci.

Pracując z dziećmi pokrzywdzonymi przemocą widzimy, jak trudne jest dla nich  uczestniczenie w procedurach prawnych. Konieczność udziału w przesłuchaniu, wielokrotne opowiadanie o traumatycznych zdarzeniach, niepewność w zakresie swoich praw powodują u młodych świadków strach i stres. Obserwując rozwiązania w USA i Europie Zachodniej, zaczęliśmy wprowadzać w Polsce standardy związane z wymiarem sprawiedliwości przyjaznym dziecku. W 1999 roku otworzyliśmy pierwszy w Polsce, modelowy Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, który stał się inspiracją dla wielu organizacji i instytucji w całym kraju. Dzięki naszym działaniom w 2003 roku wprowadzono zmiany w prawie gwarantujące dzieciom uczestniczącym w postępowaniach karnych przesłuchanie w przyjaznym pokoju.

Systematycznie obserwujemy proces tworzenia prawa w Polsce. Aktualnie włączamy się w działania legislacyjne mające na celu prawidłową reprezentację dziecka w postępowaniach oraz realizację prawa dziecka do wypowiadania się przed sądem w swoich sprawach. Chcemy, aby prawo pełniło również rolę profilaktyki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, dlatego działamy na rzecz stworzenia ram prawnych dla analizy przypadków śmiertelnego krzywdzenia dzieci, co da profesjonalistom możliwość zapobiegania takim przypadkom.

Od wielu lat edukujemy też profesjonalistów związanych z wymiarem sprawiedliwości – sędziów, prokuratorów, biegłych psychologów – by, w swojej pracy uwzględniali prawa dzieci pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich podmiotowość. Współpracujemy z nimi na rzecz tworzenia prawa, które będzie w pełni chroniło wszystkie dzieci.