Wprowadzamy Standardy Ochrony Dzieci

Standardy Ochrony Dzieci to autorski program profilaktyki i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci realizowany przez naszą fundację we współpracy z lokalnymi władzami i instytucjami partnerskimi. Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół, placówek, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji. Realizacja programu polega na wdrożeniu standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w tym również Polityki ochrony dzieci. chd

W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

  • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
  • wszyscy pracownicy wiedzą jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie,
  • wszystkie dzieci dowiadują się jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie,
  • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

Więcej informacji na stronie: chronimydzieci.pl

Kodeks postępowania

Od 2011 roku, w ramach Standardów Ochrony Dzieci, współpracujemy także z hotelami, które wdrażają Kodeks postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce. To międzynarodowe narzędzie, promujące społeczną odpowiedzialność biznesu. Podpisują go firmy, które zobowiązały się dbać o bezpieczeństwo dzieci i przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich. Kodeks jest odpowiedzią na globalny problem, który dotyczy również Polski. Dzięki niemu pracownicy sektora związanego z turystyką wiedzą, jak rozpoznawać podejrzane sytuacje związane z dziećmi i reagować na nie.