Wspieramy rodziców

W naszym Centrum Dziecka i Rodziny (dawniej program Dobry Rodzic-Dobry Start) zajmujemy się ochroną małych dzieci (do 6 r.ż.) przed krzywdzeniem poprzez wsparcie i edukację rodziców, a także promocję dobrego rodzicielstwa. Wiemy, że do przemocy wobec dzieci często dochodzi z powodu bezradności i zagubienia rodziców, ich frustracji i braku kompetencji rodzicielskich. Oferujemy rodzicom konsultacje psychologiczne, psychiatryczne oraz warsztaty i spotkania edukacyjne.

Wiedząc, że bycie rodzicem, to jedna z najtrudniejszych życiowych ról, chcemy wesprzeć, ale także dać wiedzę i siłę! Zapraszamy do korzystania z naszych zasobów edukacyjnych dostępnych na stronie: rodzice.fdds.pl