Bezpieczeństwo dzieci online

Internet to nieodłączny element świata dzieci i młodzieży. Pełni w ich życiu szczególną rolę, pozwalając na zaspokajanie potrzeb rozwojowych specyficznych dla wieku dojrzewania, takich jak pragnienie wrażeń oraz ciekawość. Jednocześnie, w sieci może czyhać na najmłodszych wiele zagrożeń.

Pierwszym z nich jest problem dostępu młodych internautów do szkodliwych dla nich treści, takich jak pornografia czy sceny przemocy.

Popularyzacja serwisów komunikacyjnych przyczyniła się z kolei do nasilenia zjawiska uwodzenia dzieci online i innych form niebezpiecznych kontaktów.

Pojawienie się sieci 2.0, pozwalającej internautom nie tylko na odbieranie, ale także generowanie własnych materiałów, poszerzyło katalog zagrożeń m.in. o liczne formy przemocy rówieśniczej online – tzw. cyberprzemocy.

Popularne w ostatnim czasie wśród dzieci i młodzieży portale społecznościowe stwarzają kolejne zagrożenia związane głównie z ochroną prywatności. Należy do nich tzw. seksting, czyli przesyłanie własnych zdjęć o charakterze intymnym.

Niezbadaną jeszcze w pełni, ale niewątpliwie coraz poważniejszą kwestią staje się uzależnienie dzieci od mediów elektronicznych.

 

Zobacz raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce

Szkodliwe treści

Szkodliwe treści to takie materiały, które mogą wywoływać negatywne emocje u odbiorcy lub promują niebezpieczne zachowania, np.: treści pornograficzne dostępne bez żadnego ostrzeżenia, treści obrazujące przemoc, treści nawołujące do zachowań szkodliwych dla zdrowia, czy treści dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości, a nawet nienawiści.

Czytaj więcej na temat szkodliwych treści

Uwodzenie

Sytuacje, kiedy dzieci w wyniku zawarcia znajomości w internecie zostają wykorzystane seksualnie, zwerbowane do grupy przestępczej, sekty lub zachęcone do zachowania szkodliwego dla ich życia lub zdrowia możemy nazwać „niebezpiecznymi kontaktami”.

Zjawisko uwodzenia dzieci za pośrednictwem internetu, określane jako grooming, to szczególna kategoria relacji tworzona między dorosłymi a dziećmi w celu ich uwiedzenia i wykorzystania seksualnego.

Czytaj więcej na temat uwodzenia w internecie

Cyberprzemoc

O problemie przemocy rówieśniczej w sieci mówi się od początku minionej dekady, kiedy to internet stał się powszechnie dostępny dla dzieci i młodzieży, a jednocześnie wraz z pojawieniem się tzw. serwisów Web 2.0, zmieniał się jego charakter. Obok dostępu do treści, pojawiła się również możliwość ich tworzenia: zamieszczania zdjęć, filmów i tekstów. Te obecnie kluczowe w budowaniu zasobów internetowych funkcjonalności, stały się również narzędziem przemocy.

Z czasem problem narastał wobec coraz większej dostępności telefonów komórkowych umożliwiających rejestrowanie filmów i zdjęć, a w ostatnich latach również smartfonów i innych urządzeń mobilnych ze stałym dostępem do internetu, oraz z rosnącą popularnością portali społecznościowych.

czytaj więcej na temat cyberprzemocy

Seksting

Zjawiskiem powiązanym z cyberprzemocą jest tzw. seksting. Chodzi tu o przesyłanie za pomocą telefonów bądź internetu intymnych zdjęć, które bywają następnie używane w celu krzywdzenia osób na nich przedstawionych.

Termin „Seksting” powstał z połączenia słów „sex” oraz „texting” – w odniesieniu do zjawiska przesyłania między użytkownikami telefonów komórkowych wiadomości tekstowych o charakterze seksualnym.

Czytaj więcej na temat sekstingu

Nadużywanie internetu

Z korzystaniem przez dzieci i młodzież z internetu wiąże się także problem nadużywania sieci, określany też czasem mianem „uzależnienia od internetu”.

Nadużywanie internetu nie sprowadza się jedynie do częstego korzystania z sieci. Obecnie nie tylko młodzież, ale i bardzo wielu dorosłych spędza online co najmniej kilka godzin dziennie. Internet służy młodym ludziom jako środek komunikacji, źródło informacji i rozrywki, a badania pokazują, że z roku na rok całkowity czas korzystania z sieci wzrasta w całej populacji.

czytaj więcej na temat nadużywania internetu