Dobre rodzicielstwo

Więcej informacji na stronie rodzice.fdds.pl

Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci

Pierwsze lata życia wyznaczają kierunek dla późniejszego funkcjonowania człowieka w wielu jego sferach − emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Czas od narodzin do 3.-4. roku życia dziecka charakteryzuje się najintensywniejszym rozwojem struktur mózgowych i wykształceniem wielu kluczowych umiejętności, które w toku odpowiedniej stymulacji prowadzą do optymalnego wykorzystania potencjału, z jakim dziecko przychodzi na świat. Doznanie krzywdy w tym okresie może wiązać się z pogorszeniem funkcjonowania i licznymi trudnościami w przyszłości. Jednocześnie, przyjście dziecka na świat wiąże się z dużą zmianą w systemie rodzinnym. Natężenie stresu wywołanego zmianą w połączeniu ze zmęczeniem oraz trudnościami w odczytywaniu potrzeb dziecka nie pozostaje obojętne dla funkcjonowania całej rodziny i może negatywnie odbić się na rozwoju i bezpieczeństwie dziecka.

Czytaj więcej na temat profilaktyki krzywdzenia małych dzieci

Wychowanie bez przemocy

Każde dziecko ma prawo do miłości, szacunku, bezpieczeństwa. Ma również prawo do edukacji, rozwoju i eksploracji otaczającego je świata. Już od narodzin poznaje świat wszystkimi zmysłami, rozwija się, rośnie, uczy. Każde robi to na swój własny sposób i, aby móc w pełni wykorzystać swój potencjał, potrzebuje troski i opieki, wskazówek, podpowiedzi.

Jednak niektóre zachowania dziecka mogą wystawić cierpliwość rodziców na próbę. Bunt, krzyki, płacz, ignorowanie – to naturalne zachowania, poprzez które dziecko uczy się norm społecznych, jednak dla rodziców mogą być bardzo trudne. Zdarza się, że rodzice stosują wtedy niekonstruktywne metody wychowawcze, i choć znakomita większość rodziców zgadza się, że bicie dzieci jest złe, to jednak już klaps (zakazany polskim prawem!) czy krzyk zdarza się dość często.

Czytaj więcej na temat wychowania bez przemocy

Jak rodzice mogą dawać dzieciom siłę?

Okres dzieciństwa jest kluczowy dla rozwoju. To wtedy człowiek nabywa najwięcej kompetencji, poznaje świat i rządzące nim prawa, intensywnie rozwija się we wszystkich obszarach. Dzieci bardzo potrzebują dorosłych w tym czasie aby dali im siłę przejść przez nakładające się doznania i procesy zdobywania nowych umiejętności. To dzięki reakcjom rodziców i opiekunów na potrzeby rozwojowe, dzieci mogą prawidłowo się rozwijać i zbudować więź, która będzie dla nich schematem nawiązywania relacji w dorosłym życiu. Wiedza i wzorce zachowania uzyskane od najbliższych, mogą wskazać dzieciom, jak konstruktywnie i bezpiecznie reagować w trudnych sytuacjach.

Czytaj więcej na temat dawania dzieciom siły

 

Zobacz raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce