Krzywdzenie dzieci

Krzywdzenie

Doświadczenie przemocy ma wiele negatywnych konsekwencji dla dziecka – zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny, a skutki doświadczanej traumy mogą trwać latami. Dlatego tak ważne jest zapobieganie przemocy wobec dzieci i wczesna identyfikacja zagrożeń ich bezpieczeństwa. Niezbędna do tego jest wiedza na temat zjawiska przemocy i jego mechanizmów. Szczególnie ważne są kompetencje profesjonalistów pracujących z dziećmi w placówkach oświatowych, opiekuńczych lub leczniczych. Ich wrażliwość, wiedza i umiejętność podejmowania interwencji są kluczowe w ochronie dzieci przed przemocą.

Rodzaje przemocy

Wyróżnia się 4 rodzaje przemocy wobec dziecka: przemoc fizyczną, psychiczną, wykorzystywanie seksualne i zaniedbywanie. Takie usystematyzowanie zachowań krzywdzących dziecko pomaga rejestrować, badać i opisywać ten problem. Doświadczenia konkretnego dziecka ofiary przemocy mają jednak najczęściej charakter mieszany. Badania wskazują, że zazwyczaj dzieci krzywdzone przez rodziców, dotknięte są więcej niż jednym rodzajem przemocy.

Komercyjne krzywdzenie dzieci to kolejna kategoria krzywdzenia wyróżniona ze względu na kryterium czerpania zysków z procederu wykorzystywania seksualnego lub innych form przemocy wobec dzieci.

Symptomy doświadczania przemocy

Różne rodzaje krzywdzenia mogą pozostawiać widoczne ślady, które dają pewność lub budzą podejrzenie, że dziecko jest ofiarą przemocy. Obserwowalne symptomy krzywdzenia – szczególnie przemocy psychicznej i wykorzystywania seksualnego – występują jednak bardzo rzadko. Dlatego bardzo ważna jest wiedza na temat psychosomatycznych objawów oraz symptomatycznych zachowań dziecka, które są konsekwencją doświadczania przemocy.

 

Czytaj więcej o symptomach krzywdzenia

 

Zobacz raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna wobec dziecka, to każda forma fizycznego przymusu lub przemocy ze strony rodzica lub opiekuna, czyli osoby odpowiedzialnej za dziecko, która prowadzi do urazu fizycznego lub psychicznego albo wiąże się z ryzykiem takiego urazu.

Czytaj więcej na temat przemocy fizycznej

Przemoc psychiczna

Zdefiniowanie przemocy psychicznej nie jest łatwe, gdyż katalog form, jakie może przyjmować, jest praktycznie niewyczerpany. Uznaje się, że przemoc psychiczna to przewlekła, niefizyczna, szkodliwa interakcja pomiędzy dzieckiem a rodzicem lub opiekunem, obejmująca zarówno działania, jak i zaniechania.

Czytaj więcej na temat przemocy psychicznej

Wykorzystywanie seksualne

Kontakty seksualne dziecka z osobą dorosłą są doświadczeniem, które ma negatywny wpływ na jego rozwój oraz funkcjonowanie fizyczne, emocjonalne i społeczne. Zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci jest niezgodne z normami obyczajowymi i prawnymi wszystkich niemal kultur i krajów świata.

Czytaj więcej na temat wykorzystywania seksualnego

Komercyjne wykorzystywanie dziecka

Komercyjne krzywdzenie, to czerpanie zysków przez osoby dorosłe z procederu wykorzystywania seksualnego lub innych form przemocy wobec dzieci.

Czytaj więcej na temat komerycjnego wykorzystywania seksualnego

Zaniedbywanie dziecka

Zaniedbywanie często współwystępuje z innymi kategoriami krzywdzenia, szczególnie z przemocą psychiczną wobec dziecka. Zaniedbywanie potrzeb fizycznych i psychicznych dziecka może mieć znaczący wpływ na jego zdrowie i rozwój.

Czytaj więcej na temat zaniedbywania dziecka