Stop cyberprzemocy

13/06/2016

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Stop cyberprzemocy, Walka z przemocą

Cele: Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej przy użyciu mediów elektronicznych  oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży, że żarty z użyciem mediów elektronicznych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla ofiar jak i sprawców takich działań.

Adresaci: dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie

Czas trwania: styczeń – marzec 2008

Media: przekaz reklamowy w telewizji, prasie i radiu, Internet, materiały szkoleniowe

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), VA Strategic Communications

Materiały kampanii:

https://www.youtube.com/watch?v=-SySAPxHOuI

Pliki do pobrania