Dzieciństwo bez przemocy (II Etap)

13/06/2016
Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dzieciństwo bez przemocy, Bite dzieci widzą świat inaczej,

Cele: Ogólnopolska kampania społeczna “Dzieciństwo bez przemocy” (etap drugi) porusza problem stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem “Bite dzieci widzą świat inaczej” uświadamia negatywne konsekwencje stosowania kar fizycznych oraz promuje pozytywne i mądre metody wychowawcze. W ramach działań edukacyjnych zorganizowano szkolenia dla rodziców „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”, seminaria, konferencje poświęcone problematyce kar fizycznych wobec dzieci, spotkania informacyjne dla rodziców nt. kampanii oraz wychowywania bez przemocy oraz konkursy, koncerty i inne wydarzenia, które pozwoliły rodzicom, dzieciom i profesjonalistów zapoznać się z przekazami i materiałami kampanii.

Adresaci: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie

Czas trwania: działania medialne czerwiec – lipiec 2009 r.; działania edukacyjne od czerwca 2009 r.

Media: prasa, radio, telewizja, internet

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), McCann Erickson, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” IPZ (partner kampanii) oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patron kampanii).

Materiały kampanii:Pliki do pobrania