Dziecko – świadek szczególnej troski (III Etap)

13/06/2016

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dziecko – świadek szczególnej troski, Prawa człowieka

Cele:  Hasło “Będę przesłuchany/a” miało na celu podkreślenie podmiotowości dzieckaświadka i jego prawa do szczególnej ochrony w trudnych sytuacjach związanych z uczestniczeniem w procedurach karnych. Poza kontynuacją osiągnięć z pierwszego i drugiego etapu, podczas III edycji nacisk położono na sposób prowadzenia przesłuchania. Szczególnie promowano Kartę Praw Dziecka Świadka/Ofiary Przestępstwa.

Adresaci: rodzice, opiekunowie, sędziowie

Czas trwania: 2010 r.

Media: prasa, Internet, plakaty, broszury

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), Fundacja BRE Banku, Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa w ramach programu “Prevention of and Fight against Crime”, Program ograniczania przestępczości i aspołecznej zachowań “Razem Bezpieczniej”, Koalicja na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci, VA Strategic Communications.