Dziecko – świadek szczególnej troski (IV etap)

7/11/2016

przesluchanie-dziecka-to-sztuka

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Przesłuchanie dziecka to sztuka

Cele: Akcja ma na celu uwrażliwianie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na problematykę przesłuchania dziecka, jako czynności szczególnej i wymagającej odpowiednich umiejętności. W ramach akcji podejmowane są działania edukacyjne obejmujące dystrybucję specjalistycznych wydawnictw dla dzieci, rodziców i profesjonalistów, jak i szkolenia skierowane do sędziów, prokuratorów, biegłych psychologów.

Adresaci: pracownicy sądu, prokuratury, policji, psychologowie, biegli sądowi, rodzice i opiekunowie dzieci, dzieci

Czas trwania: 2015 r.

Media: materiały edukacyjne

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini” oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki. Patronat honorowy nad kampanią objął Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak. Kampania zrealizowana w ramach projektu Daphne Komisji Europejskiej i Obywatel dla Demokracji.

Dziecko – świadek szczególnej troski_plakat kampanii